Huisspitsmuis bestrijden

De huisspitsmuis (Crocidura russula) is een zoogdier uit de familie spitsmuizen en voedt zich met insecten. Ze bevinden zich in woonwijken en andere gebieden waar veel mensen voorkomen en is daardoor een ‘populair’ plaagdier te noemen! Aangezien de huisspitsmuis insecten eet is dit soms wel handig, maar of de nadelen van dit beestje tegen de voordelen opwegen valt nog te bezien…

Ik wil van mijn huisspitsmuizen af

Om u zo goed mogelijk te voorzien van de juiste informatie hebben wij een artikel gemaakt met alle belangrijke informatie die u nodig heeft.

Laten wij beginnen!

  1. Het probleem van de huisspitsmuis
  2. De huisspitsmuis: verblijft graag in de omgeving van mensen
  3. Aanwezigheid van huisspitsmuis herkennen
  4. Hoe komen de huispsitsmuizen in de ruimtes
  5. Zelf doen of uitbesteden?
  6. huisspitsmuizen bestrijden met verschillende technieken
  7. Protect Pest Control inschakelen

Het probleem van huisspitsmuis

Huisspitsmuizen produceren, zoals alle grotere plaagdieren, behoorlijk veel ontlasting. Iets dat erg onhygiënisch is en waar andere plaagdieren en larven kan aantrekken. De huisspitsmuis heeft de neiging om de keutels op één specifieke plek of tegen de muur geplakt te verzamelen. Dit geeft veel overlast. 

 

De keutels van huisspitsmuizen kunnen nogal eens verward worden met dat van ratten, omdat ze vrij groot en langwerpig zijn. Het verschil is dat ratten hun ontlasting vaak verspreiden en ook graaf- en knaagschade veroorzaken, in tegenstelling tot de huisspitsmuis.

De huisspitsmuis: verblijft graag in de omgeving van mensen

De huisspitsmuis heeft een hele smalle en spitse schedel met een ver vooruitstekende snuit. De snijtanden zijn sikkelvormig en het beestje heeft een soort slurfje. Het kopje van de huisspitsmuis lijkt daardoor soms een beetje op een mol. Huisspitsmuizen variëren van 5 – 9 cm en hebben een korte, behaarde staart. De kleur van een huisspitsmuis is vaak bruingrijs op de rug en geelgrijs op de onderkant van het lijfje.

Mannetjes hebben zichtbare muskus klieren en een glanzende vacht. Verder heeft het dier korte looppoten en kleine oortjes, die soms niet goed te zien zijn door de vacht. Het gehoor van een huisspitsmuis is extreem goed ontwikkeld, maar dit geldt vooral voor zachte, subtiele geluiden. Doordat ze kleine ogen hebben gebruiken ze meestal hun andere zintuigen om een beeld van de situatie te vormen en voedsel te vinden. 

De huisspitsmuis is behoorlijk sociaal, wat kan betekenen dat ze in groepjes leven in de winter om te overleven en gezamenlijk voor de jongen zorgen. Het nest wordt op een beschutte plaats met bladeren of gras gemaakt. Ook worden soms gangen die door andere muizen of mollen zijn gegraven hergebruikt. 

Van februari tot november planten huisspitsmuizen zich voort en baren gemiddeld 4 jongen, na een draagtijd van ongeveer een maand. De moeder neemt de jongen mee, waarbij ze elkaar vasthouden in een rijtje en zo de komende 20 dagen met elkaar rondlopen. Omdat een vrouwtje 2 – 5 worpen per jaar kan hebben en ruim 1,5 jaar oud kan worden betekent dit dat ze zich snel kunnen voortplanten.

Aanwezigheid van huisspitsmuis herkennen

De huisspitsmuis leeft vooral ‘s nachts en zijn niet alleen goed op land, maar kunnen ook zwemmen. U kunt ze aantreffen in struikgewas, op weilanden, bosranden, maar ook in kreupelhout. Ze eten allerlei insecten, larven, pissebedden en wormen, maar ook jonge muisjes en aas indien nodig. Doordat de huisspitsmuis elke dag ten minste de helft van zijn eigen gewicht aan voedsel moet verteren betekent dit dat er veel gejaagd moet worden. Mocht een huisspitsmuis niet genoeg voedsel hebben kunnen vinden eet deze gerust zijn eigen keutels op.

Mocht er niet aan deze hoeveelheid voedsel voldaan kunnen worden, zal de huisspitsmuis binnen enkele dagen overlijden.

Huisspitsmuis bestrijden

Hoe komen huisspitsmuizen in de ruimte?

Huisspitsmuizen hebben de  voorkeur voor grasland of bosranden, maar ook tuinen en heggen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat ze binnendringen bij schuren, stallen en boerderijen of huizen. Het is aan te raden om uw deuren en ramen niet open te laten staan en ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk kieren en naden zijn waardoor de huisspitsmuis zich toch toegang tot uw woning of schuur kan verschaffen.

Zelf doen of uitbesteden?

Protect Pest Control kan de plaag in één keer bestrijden en ervoor zorgen dat alle huisspitsmuizen worden verdreven of afgevangen. In elke situatie zorgen wij voor een passende maatwerkoplossing, waarbij we rekening houden met uw leefomgeving. 

Neem nu contact op voor het plannen van een afspraak op locatie of voor advies en meer informatie.

Huisspitsmuis bestrijden

Huisspitsmuizen bestrijden met verschillende technieken

Protect Pest Control is een professionele ongediertebestrijder en hanteert veilige en succesvolle manieren om de huisspitsmuis te bestrijden. Wij geven de voorkeur aan het weren en afvangen van de huisspitsmuis en hebben hier veel technieken voor. 

We adviseren u graag voor de beste techniek in uw situatie. Uiteraard hanteren wij de meest veilige methodes om te bestrijden, voor zowel u en uw gezin, als uw huisdier.

Protect Pest Control inschakelen

Protect Pest Control biedt u een passende maatwerk oplossing na een afspraak op locatie, wanneer het u uitkomt.

Wij hebben jarenlange ervaring als bestrijdingsbedrijf en zijn gecertificeerd. Daarnaast hanteren wij een milieubewuste manier van bestrijding. Protect Pest Control bespreekt met u het aantal behandelingen dat nodig is om het door u gewenste resultaat te bereiken en geeft u tevens advies voor preventie na de bestrijding. 

  • Contact (met Protect Pest Control)
  • Inspectie en advies op locatie door Protect Pest Control
  • Bestrijding door Protect Pest Control
Huisspitsmuis bestrijden