Motmug
UiterlijkZwart/grijs tot licht grijs van kleur.
LichaamslengteZeer klein insect 1 tot 5 mm.
LevensduurOntwikkeling van ei naar volwassen dier ±3 weken.

Motmug

Tienaria alternata / Psychoda alternata

Uiterlijk
– Zwart/grijs tot licht grijs van kleur.
– Zeer klein insect 1 tot 5 mm.
– Vleugels zwaar behaard en groter als lichaam.

Ontwikkeling
– Volledige gedaantewisseling (van ei tot volwassen dier).
– Volwassen motmug zet haar eitjes af in rottend materiaal.
– Larven 1 tot 4 mm lang.
– Ontwikkeling van ei naar volwassen dier ±3 weken.

Leefwijze
– Motmuggen komen vooral voor in kruipruimtes waar een defect aan het riool is, hierdoor ontstaat er drapvorming op de vloer waarna de motmug zich hier in een hoog tempo ontwikkeld.

Schade
– Overbrengers van bacteriën en micro-organisme vanuit hun broedplaats.
– Worden vaak als zeer hinderlijk ervaren, komen vaak in grote aantallen.

Bestrijding
Het bestrijden van de Motmug vraagt om een professionele aanpak. Neem contact met ons op wij hebben verschillende mogelijkheden om deze te bestrijden.

bel ons banner

Bel mij terug