flatgebouw met balkonnen

Vogels verjagen

Adequate en snelle verjaging van vogels

Vogels verjagen en weren

Vogels zijn er in veel soorten, zo zijn de meest voorkomende in Nederland dan ook Duiven, Meeuwen, Kraaien en Kauwen

meeuwen met netjes op een bruin gebouw

Het probleem van vogels

Vogels in het bedrijfsleven kunnen voor veel ergernis en overlast veroorzaken, tevens is het risico voor de volksgezondheid ook in het geding door hun uitwerpselen achter te laten. In de uitwerpselen van vogels zitten ziekteverwekkende organismen en hun nesten bevatten vaak ook parasieten. Panden en de omgeving worden bevuild met hun uitwerpselen en nesten, tevens kunnen ze flinke geluidsoverlast veroorzaken. Zeker in de voedingsindustrie, winkelcentra, ziekenhuizen of in de binnenstad zijn vogels in grote aantallen niet gewenst.

.

twee meeuwen op een ijzere stag met blauwe lucht en wolken

Soorten vogels

De Meeuw:

Er bestaan wel 102 verschillende soorten meeuwen en deze zijn over het algemeen allemaal best fors. Meeuwen kunnen grijs of wit zijn met zwarte tekeningen. Hun gekrijs is vaak van een grote afstand te horen en tijdens het broedseizoen kunnen zij zich erg agressief opstellen en soms de hele dag door krijsen. Meeuwen hebben zwemvliezen tussen hun tenen en een behoorlijk sterke snavel. De grootste meeuw, ook wel grote mantelmeeuw genoemd, kan wel tot 1,5 kilo wegen.

Meeuwen eten graag vlees en dit varieert van aas tot levende dieren zoals visjes. Meeuwen blijven meestal in de buurt van de kust en water en zullen niet snel diep in bosrijke gebieden aangetroffen worden. De oudste soort is geschat 49 jaar te zijn geworden. Ook de kolonies waarin meeuwen leven zijn erg levendig. Wanneer de jongen geboren worden hebben ze dons en kunnen ze meteen lopen.

De plek waar meeuwen eerder gebroed hebben wordt het jaar daarop opnieuw gebruikt. 

stadsduif op steen met mensen op de achtergrond

Duiven

De meest voorkomende duif is de huisduif, deze is veelvoorkomend in stedelijke gebieden. Een huisduiven paar (mannetje en vrouwtje) blijven hun gehele levensduur bij elkaar en leggen per jaar tot wel 8x een nestje van 2 eieren. Duiven worden gemiddeld een jaar of 8 maar er zijn uitschieters die tot wel 20 jaar oud worden.

Nesten worden gebouwd met als voorkeur op harde ondergrond en uit de wind op beschutte plaatsen. Het voedsel van duiven bestaat uit zaden, zwerfafval, scheuten van planten en struiken en brood. Schade door bevuiling van de ruimtes waar ze in leven, stank overlast, verstopte hemelwaterafvoeren, insecten en parasieten.

zwarte kraai in de straat met blaadjes

Kauwen en kraaien

Deze vogels lijken qua uiterlijk en innerlijk redelijk op elkaar, dofzwarte vacht waarvan de kraai de grootste snavel heeft van de twee en ook wat vorser is en oogt.

Leven vaak in zwermen in boomholtes, hogen gebouwen en schoorstenen. Deze vogels leven als paar hun gehele levensduur bij elkaar. Leggen per jaar 1x een nest van 5 tot 7 eieren, de eieren kleuren van licht blauw tot groen. Waar de kauw over het algemeen insecten eet is de kraai ook een vleeseter, kleine vogels en pasgeboren haasjes staan op het menu. Het zijn alleseters eten alles wat voor handen is.

Schade wordt toegebracht aan grasvelden door het pikken van larve engerlingen en emelten.

De vogels worden over het algemeen 4 tot 6 jaar oud.

Aanwezigheid van vogels herkennen

et is soms best lastig om een vogelnest te herkennen en vaak is het dan ook al te laat. Tijdens het broedseizoen mogen er namelijk, vanwege de bescherming van deze vogels, geen actie worden ondernomen.

Vogels broeden graag bij daken, dakgoten, beschutte plaatsen, in boomholtes en hoge gebouwen. Omdat deze bescherming bieden tegen andere dieren die hun nest zou willen aanvallen. Ook kiezen ze heel zorgvuldig plekken waar mensen niet snel bij zouden kunnen komen. Natuurlijk is het ook slim omdat erbij en rondom huizen ook vaak voedsel gevonden kan worden en zij dus niet al te ver van hun nest zullen hoeven gaan. Nesten kunnen zich ook achter een schoorsteen of tegen een lichtkoepel bevinden, zolang er maar een beetje bescherming aan het nest geboden kan worden.

openstaand raam met uitzicht op een net rijtjeshuizen

Waar komen vogels op af?

Vogels zijn vooral op zoek naar beschutte plekken om hun nesten te bouwen, in stedelijke gebieden zodat er overal eten te vinden is. Mocht uw afval wekelijks opgehaald worden vanaf een bepaald punt, zullen daar meeuwen of andere vogels wachten totdat u de vuilniszak of vuilnisbak achterlaat. Het zijn vindingrijke beesten die altijd een manier vinden om bij het eten te komen.

Zelf doen of uitbesteden?

Vanwege de beschermde aard van bijvoorbeeld kraaien en meeuwen mogen deze vogelsoort niet afgevangen worden zoals bij duiven wel het geval is. Protect Pest Control heeft een aantal verjaag en wering technieken die langdurig effect hebben zoals verjagen door geluid, Netten spannen, vogelpinnen, met vliegers, reflectoren en laserstralen. Ook als u preventiemaatregelen zou willen nemen kunt u bij ons terecht. Wij gebruiken hier veelal netten en pinnen voor.

Protect Pest Control inschakelen

Protect Pest Control kan de vogelplaag op een zeer betrouwbare manier bestrijden en u helpen met wering en preventie voor de toekomst. Een vogelplaag onbehandeld laten is ten zeerste af te raden, omdat overlast van vogels uit de hand kan lopen met alle risico’s van dien.

Protect Pest Control is een professionele ongediertebestrijder en hanteert veilige en succesvolle manieren om een vogelplaag te weren/verjagen. Zo helpen wij u op de beste manier vogels te verjagen.

Neem nu contact op met Protect Pest Control voor het plannen van een afspraak op locatie of voor advies en meer informatie.

Heb je vragen? Wij bellen u terug!