badkamer met een wc en een bad en de muren van grijze tegels

Latrinevlieg bestrijden

Snel en doeltreffende latrinevliegbestrijding

Latrinevliegje, een zeer onhygiënisch beestje

Latrinevliegen (Leptocera fontinalis Fallen) dit vliegje wordt ook wel aangeduid met de naam kleine mestvlieg. Wanneer ze in grote aantallen voorkomen kunnen ze als zeer hinderlijk ervaren worden. De vliegjes komen vaak voor in stallen, mesthopen, honden uitlaatveldjes en woningen. De beestjes ontwikkelen zich in vochtige grond welke verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

afvoerbuizen van pvc onder de grond

Het probleem van het latrinevliegje

Het vliegje kan wanneer er bijvoorbeeld een vuilwater afvoer of een rioolleiding defect is in de verontreinigde grond zich gaan ontwikkelen, een mesthoop waar vliegjes hun eitjes in afzetten. Dit kan in beide gevallen voor een Latrinevliegjes plaag zorgen. Mede doordat ze veel eitjes afzetten en deze uitkomen is de plaag geboren.

vierkante grijze steen met de tekst riool erop omringd met bakstenen in de grond

De latrinevlieg: een rioolvlieg

De latrinevlieg is een kleine, zwarte of zeer donkerbruine soort vlieg met grote zwarte haren boven op de thorax en de kop. De eitjes van deze vlieg worden afgezet in organisch rottend materiaal en de larven leven vervolgens in vervuilde omstandigheden, zoals gierkelders, afvalwater, rioleringen en mesthopen. Overal waar drab ontstaat door kapotte leidingen kunnen zij goed overleven. Zolang de bodem maar verontreinigd is met rottend organisch materiaal. Ze veroorzaken geen directe schade, maar zijn zoals de meeste vliegen erg onhygiënisch en hinderlijk vanwege de grote zwermen.

grijs machinetje met een witte onderbak dat dient om latrinevliegjes te bestrijden

Hoe komen vliegen in de ruimtes?

Deze vliegjes komen in ruimtes zoals kruipruimtes, meststallen, gierkelders waarna ze in deze ruimtes hun eitjes afzetten en nadrukkelijk aanwezig kunnen zijn.

Zelf doen of uitbesteden?

Zelf deze vliegjes bestrijden is niet mogelijk omdat u niet beschikt over de juiste middelen en apparatuur. Wel kunt u zelf maatregelen treffen om dit probleem aan te pakken, graag informeren wij u hierover. 

Protect Pest Control is vakbekwaam en beheerst alle technieken optimaal, waardoor ze bij bestrijding ook rekening kunnen houden met elke soort vlieg, maar ook met uw persoonlijke situatie. Wij zorgen altijd voor een snelle, professionele en duurzame oplossing van uw vliegenprobleem. Wij helpen u met het bestrijden van de latrinevlieg

Latrinevliegen bestrijden met verschillende technieken

Protect Pest Control is een professionele ongediertebestrijder en hanteert veilige en succesvolle manieren om de vliegen te bestrijden. Latrinevliegen bestrijden we meestal door het toepassen van een ruimtebehandeling (d.m.v. verneveling). Wij sporen de bron op en herstellen de situatie. Uiteraard hanteren wij de meest veilige methodes om te bestrijden, voor zowel u en uw gezin als uw huisdier. Zo helpen wij u op de beste manier uw latrinevlieg te bestrijden.

Het gebruikte bestrijdingsmiddel heeft een nawerking van ruim 5 weken, waardoor vliegen die later in contact komen met de vloeistof hierdoor alsnog bestreden worden. Voor wat betreft preventiemaatregelen kunnen wij u altijd voorzien van effectief advies op maat.

Protect Pest Control inschakelen

Protect Pest Control kan de vliegenplaag op een zeer effectieve en doeltreffende manier bestrijden en u helpen met wering en preventie voor later. Een vliegenplaag onbehandeld laten is ten zeerste af te raden, omdat de vliegenplaag makkelijk snel uit de hand kan lopen.

Protect Pest Control is een professionele ongediertebestrijder en hanteert veilige en succesvolle manieren om een vliegenplaag te bestrijden.

Neem nu contact op met Protect Pest Control voor het plannen van een afspraak op locatie of voor advies en meer informatie.

Heb je vragen? Wij bellen u terug!