IPM Knaagdierbeheersing voor bedrijven en particulieren.

Met ingang van 2023 is de wet en regelgeving op het gebied van rodenticide voor knaagdieren aangepast. Rodenticide is een verzamelnaam voor de bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn voor de bestrijding van muizen en ratten. Er geldt vanaf deze datum een zogeheten integrale aanpak, namelijk Integrated Pest Management. Bij Integrated Pest Management (IPM) worden eerst alle beschikbare preventieve en niet chemische middelen ingezet. Als laatste stap kan een beroep gedaan worden op chemische bestrijdingsmiddelen. De integrale aanpak mag alleen door een erkend bedrijf worden uitgevoerd, net als Protect Pest Control. Wij zijn door een onafhankelijk keuring instantie getoetst en gecertificeerd om Integrated Pest Management op een goede en veilige methode toe te passen.

https://www.kpmb.nl/register/register/deelnemers/protect-pest-control

Integrated Pest Management bestaat simpel gezegd uit 4 stappen.

 

1. Wat voor een soort knaagdier en waar zitten de knaagdieren in en om uw bedrijf of woning. (monitoring)
2. Habitat management maak het knaagdieren onmogelijk zich te kunnen nestelen en ontwikkelen in en om uw bedrijf of woning
3. Gebruik in eerste instantie niet chemische bestrijdingstechnieken.
4. Als bovenstaand niet het juiste effect heeft dan mag er een chemische bestrijding uitgevoerd worden.

Enige uitzondering is als de volksgezondheid in gevaar is mag er eerder geschakeld worden naar chemische bestrijdingsmiddelen, let op wel door een gecertificeerd bedrijf/persoon zoals Protect Pest Control en haar medewerkers. 

Voor u als bedrijf of particulier verandert er niet heel veel, Protect Pest Control werkt al via deze wet en regelgevingen. Het doel is om met zoveel mogelijk preventieve maatregelen en adviezen naar onze klanten toe zo min mogelijk met chemische bestrijdingsmiddelen te werken.

Samenwerking met onze opdrachtgevers wordt bij IPM Plaagdier beheersing ook nadrukkelijk naar voren geschoven. Protect Pest Control gelooft dan ook in deze aanpak!

Digitaal logboek voor zakelijke klanten

Als zakelijke klant hanteren we voor uw bedrijf een digitaal logboek, dit logboek bevat alle noodzakelijke documenten zoals certificaten, veiligheidsbladen, spc’s, plattegronden, aanbevelingen, plaagdier risico inventarisatie (PRI) en werkbonnen.

Rapportage voor particuliere klant

Als particuliere klant ontvangt u van ons een klantendossier met alle benodigde documentatie zoals een inspectierapport (plaagdier risico inventarisatie), plattegrond geplaatste bestrijdingsmateriaal, veiligheidsbladen bestrijdingsmiddelen en preventie adviezen

Waarom moet ik knaagdieren weren?

Knaagdieren vormen een gezondheidsrisico voor mensen. Muizen en ratten dragen namelijk bacteriën, virussen en parasieten bij zich. Via hun uitwerpselen, urine en speeksel verspreiden muizen ziektes en bacteriën zoals voedselvergiftiging en salmonella.

Daarnaast kunnen knaagdieren economische schade veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze aan levensmiddelen en verpakkingen vreten, die u daarna niet meer kan gebruiken of verkopen. Of als ze knagen aan elektriciteitsdraden: daardoor kan brand ontstaan. Ook kan het slecht zijn voor het imago van uw zaak. Bijvoorbeeld doordat er foto’s verschijnen op sociale media als Instagram en Facebook.

Het is dus erg belangrijk dat er geen muizen of ratten  rondlopen op plekken waar u eet- en drinkwaren bereidt, behandelt of bewaart. Zelf kunt u veel doen om dit te voorkomen.